Home

 سايتهاي افغانستان

مجلات ‌افغانستان

کاندیداهای شورای ولایتی دایکندی

كتابهاي الكترونيكي

سايت‌هاي حقوقي

سالن انديشه

دانشگاه‌هاي جهان

مقالات

مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

سايت خوشنويسان


فصلنامه روزگار


اين نشريه الكترونيكي افتخار دارد كه، پذيراي مهمانان ارجمند، فرهيخته و انديشمندي باشد، كه هميشه تاريخ، دغدغه خود سازي، ديگرسازي و كشورسازي دارند؛ و در پي آن هستند كه راهكارهاي مفيد وارزشمند ارايه دهند.

اين شبكه از كليه آثار پژوهشي و هنري؛ مقالات، پايان‌نامه‌ها، داستان، لطيفه، نقاشي، خوشنويسي و... استقبال مي‌كند، لذا مراجعه‌كنندگان محترم در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند آثار خود را براي انتشار در اين شبكه به آدرس الكترونيكي شبكه بفرستند.

English

General Embassies of Afghanistan

MINISTRY OFAFFAIR OF AFGHANISTAN FOREIGN

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Justice of Afghanistan

 FOREIGN AFFAIR OF AFGHANISTAN

History of Afghanistan

بيرق هاي افغانستان

Archives

Interviews

موافقتنامه بن درموردافغانستان

متن پیمان استراتیژیک افغانستان و آمریکا

ليست احزاب سياسي افغانستان

در باره ما

منظر ارتباطات علمي و فرهنگي شما هستيم

hya202@yahoo.com

daikondi@hotmail.com

لينك وبلاگها وسايتها:

ماهنامه قلم

آژانس خبرى پژواك

سایت گشایش
غرجستان
عصر انديشه
فلسفه و سياست

فضاي دموكراسي
انجمن‌جوانان‌افغانستان

اخبار دایکندی
نويد فردا
حقوق و قوانين افغانستان
صبح بخير افغانستان
نگاه نو، ناظر حسين زكي
دانشجويان دايكندي
دنياي تفكر
كاتب هزاره
سايت مطبوعات افغانستان
سايت آرمان
مطالعات افغانستان
 

سايت‌هاي حقوقي

 سايتهاي افغانستان

دانشگاه‌هاي جهان

اين شبكه از همه آثار و مطالب مفيد، جالب و خواندني مراجعه كننگان عزيز استقبال مي كند. اداره شبكه

 

مجموعه سايتهاي افغانستان

سايتهاي دولتي و سياسي

www.afghanistangov.org

Hezb-e-Wahdat (Hazara Press)

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)

Afghanistan Peace Association

Women's Alliance for Peace and Human Rights in Afghanistan (WAPHA)

رياست جمهوري اسلامي افغانستان

شورای ملی
ستره محکم
ه

سايت‌هاي اطلاعات عمومي

عصر نوين دايكندي

آژانس خبرى پژواك

افغانستان قلب آسيا
غرجستان
عصر انديشه
فلسفه و سياست

فضاي دموكراسي
انجمن‌جوانان‌وروشنفکران‌افغانستان

انجمن فرهنگي جوانان دايکندي
نويد فردا
حقوق و قوانين افغانستان
صبح بخير افغانستان
نگاه نو، ناظر حسين زكي
دانشجويان دايكندي
دنياي تفكر
كاتب هزاره
سايت مطبوعات افغانستان
سايت آرمان
علي پيام
مطالعات افغانستان
سپندزار-صالحي
آسمايي
خانه فیلم پویا
خبر گزاری باختر
سايت آرمان
ســـــخن
سيدابوطالب مظفری
صفحه زبان مادری دری
محمدشريف سعيدی
نابرابری‌اجتماعی در جمهوري افلاطون
کانون توسعه و تعاون افغانستان
کانون فـرهـنگی نی

عصر گفتمان

www.asrenow.com

نوشته هاي در خلوت

پيام آفتاب

كوكچه پرس

افغانستان

سايت بادغيس

سایت گشایش

سلام

غزل

غروب

تمران

نگاه نو

دوروب

بشارت

میرامور

نامه های که به دستت نرسید

نبشته های بی نشان

یک فنجان چای داغ

محمدعلی ابراهیمی

ترانه های در مه

افغانستان نو

سایه روشن

سایه خورشید

مرده بی برکت

داوود سرخوش

گلشن خاوران

گفتمان روشنایی

حمزه واعظی

ارزگان شمالی

صادقی نیلی

طلسم معجزت

وزارتخانه‌هاي افغانستان:

وزارت زراعت ومالداری
وزارت تجارت
وزارت مخابرات
وزارت دفاع
وزارت مالیه
وزارت امورخارجه
وزارت تحصیلات عالی
وزارت شهداء ومعلولین
وزارت احیاء وانکشاف دهات

وزارت آب وانرژی

وزارت امور خارجه افغانستان

وزارت عدليه افغانستان

وزارت تجارت افغانستان

وزارت ماليه افغانستان

وزارت معارف افغانستان

وزارت امور خارجه افغانستان

وزارت معارف افغانستان

موسسات و نهادهای چندجانبه و خارجی (بدون دفاترملل متحد)

 بانک انکشاف آسیای (ADB)
(CIDA)دفترانکشاف بین المللی کانادا  
دفترهمکاری انکشافی هالند سازمان همکاری اقتصادی  (ECO)افغانستان
(EC)کمیسیون اروپایی
(EU) اتحادیه اروپایی
 وزارت امورخارجه کشور فرانسه
دفترهمکاری های تخنیکی جرمنی—(Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) (GTZ)
(ICSID) مرکزبین المللی برای رفع منازعات  سرمایه گذاری
 انستیتوت بین المللی یکی سازی یا ادغام قوانین عالی (UNIDROI)
(IMF)صندوق بین المللی پول
 وزارت امورخارجه کشورایتالیا
(JICA)دفترهمکاری بین المللی کشورجاپان
(DFID)دفتر انکشاف بین المللی کشورانگلستان  

دفترامورخارجه انگلستان و کشورهای مشترک المنافع
دفترانکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا افغانستان (USAID)
دیپارتمنت تجارت دولت ایالات متحده امریکاقوای کاری سرمایه گذاری وبازسازی افغانستان
کتابخانه حقوقی کانگرس ایالات متحده امریکا
بانک جهانی مقیم افغانستان

سازمان های غیر دولتی داخلی وخارجی و دیگر نهادهای خصوصی:

اطاق تجارت افغان- امریکا
اطاق تجارت افغانستان  
کتابخانه دیجتال افغانستان  
پروژه باسازی افغانستان، مرکزهمکاری بین المللی ، پوهنتون نیویارک  
(AREU) واحد تحقیقاتی وارزیابی افغانستان
 گروپ تحقیقاتی افغانستان
(AKDN)شبکه انکشافی آغا خان  
(ACBAR) دفتر هماهنگی کمک ها برای افغانها
سازمان بین المللی  حقوق بشر
American Bar Association  
 انستیتوت اطلاعا ت حقوقی استرالیا
مرکزمطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا
دریافت قانون، قانون اسلامی/قانون شرعیت
دریافت قوانین افغانستان
 آرشیف افغان- جرمن ، انستیتوت تحقیق انکشافی ، پالیسی پوهنتون بوخم Ruhr Universitat Bochum, Mediothek fur Afghanistan
شبکه حقوق بشر  
سازمان نظارت برحقوق بشر
انستیتوت مطالعات افغانستان
گروه  بین المللی بحران
(IDLO)سازمان توسعه بین المللی قانون

 انستیتوت بین المللی مطالعات عالی مطالعات جزایی (ISISC)
Legifrance
 انستیتوت  جهت مقایسه قانون ملی وقانون بین المللی Max Planck
شبکه امداد افغانستان
پوهنتون برن برای تحقیقات رسمی
پوهنتون لندن ،  مطالعات شرق و افریقا- قانون اسلامی افغانستان
پوهنتون مشیگن کتابخانه حقوقی ، رهنمود قانون افغانستان  

 JURISTپوهنتون پترزبورگ ، فاکتله حقوق
کتابخانه  حقوقی پوهنتون واشبورن

دفاترو نمایند گی های ملل متحد

 سیستم های مدیریت اطلاعاتی اففانستان
برنامه غذا و زراعت(FAO)  
(ILO) سازمان بین المللی کار
Organization (ILO) سازمان بین المللی کاردیتا بیس NATLEX درمورد قانون ملی کارافغانستان
(IOM)سازمان بین المللی مهاجرت 
سازمان بین المللی مهاجرین  برنامه بازگشت افغانهای متخصص
(UNAMA)برنامه همکاری ملل متحد برای افغانستان
 (UNICEF)صندوق کودکان ملل متحد برای افغانستان
(UNIFEM)صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان

(UNDP)برنامه انکشافی ملل متحد
(UNESCO)سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد
 برنامه محیط زیست ملل متحد
(IRIN) شبکه یکپارچه اطلاعات منطقه ای ملل متحد آسیا
 (UNHCR)کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهنده گان

(UNOCHA)دفتر هماهنگی کمک های انساندوستانه ملل متحد
(UNODC) دفترملل متحد درامورمواد مخدر وجرایم
(UNSC) شورای امنیت ملل متحد 
 (WFP)برنامه جهانی غذا

صفحات  انترنتی وزارت عدلیه دیگر کشورها:

مصر
فرانسه
هندوستان
جاپان
پاکستان
امارت متحده عربی
 ایالات متحده امریکا

سفارت های افغانستان:

سفارت افغانستان در کشوراسترالیا وزیلاند جدید
سفارت افغانستان در کشورکانادا
 سفارت افغانستان در کشورفرانسه
سفارت افغانستان در کشورجاپان
 سفارت افغانستان دز کشورمالیزیا
سفارت افغانستان در کشورناروی
سفارت افغانستان در کشورپولند
سفارت افغانستان در کشور کوریا جنوبی
سفارت افغانستان در کشورایالات متحده امریکا

سازمان های مربوط به رسانه ها

دفتر نظارت بر مطبوعات افغان
 شبکه تلویزیونی الجزیره
دفتریا آژانس معلوماتی باختر
 بی سی سی اسیای جنوبی
شبکه تلویزیونی سی ان ان آسیا
گذرگاه توسعه- بازسازی افغانستان
ایروشیا نت/افغانستان
هندوکش
انستیتوت گزارش دهی جنگ وصلح
انترنیوز
Moby Capital Updates
Newslineآسیای جنوب غربی وخاورمیانه
 رادیوی اروپای آزاد/رادیوی آزادیگزارش اففانستان

راهنمای سايت های افغان
آينه افغانستان

کمیسیون ها، تنظیم کنندگان و نهادهای دولت افغانستان:

مرکزافغانستان درپوهنتون کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
(AISA)دفترحمایت ازسرمایه گذاری افغانستان
کتابخانه الکترونیکی افغانستان
ریاست احصائیه مرکزی
دافغانستان بانک
 واحد تدارک یا تهیه دولت
 دفترمشترک تنظیم انتخابات

سازمانها و ارگانها

 

سايتهاي افغاني به زبانهاي ديگر

سايتهاي جامع و عمومي

سايتهاي جامع و عمومي

سايتهاي شخصي

 

مراكز بهداشت و درمان

حقوق بشر در افغانستان

سازمانهاي پناهندگي

مشاغل و شركتها

صفحه اول  

  افغانستان

  معارف اسلامي

  مقالات

کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان 1393

  معرفي كتاب

  سايت‌هاي قرآني

  شبكهراديوهايافغانستان

  جامعة المصطفی العالمیه

  مدرسه عالی فقه

  انجمن فارغ التحصیلان

  مؤسسه علوم انسانی

  انجمن فارغ التحصیلان

 

  اخبار   

 کاندیدای شوراهای ولایتی

  رسانه‌ افغانستان

  سالن انديشه

  سايتهاي افغانستان

  دانشگاه‌هاي جهان

  سايت‌هاي حقوقي

  پايان نامه‌ها

  سايت خوشنويسان

  خبر گزاري‌هاي جهان

  ورزش

  فلسفي‌،اطلاعات ‌عمومي

  سايت‌هاي سياسي

  مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

  مصاحبه ها

  شخصيت‌هاي افغانستان

  آرشيو

  تماس با ما

  در باره ما

  آلبوم

  قوانين كشور

ادبيات و هنر:

  داستان

  شعر

  خوشنويسي

  نقاشي

  عكسها

تالار گفتگوي آنلاين و آفلاين، كليك كنيد

  وزارت عدليه افغانستان

  آژانس باختر

  اوقات شرعي افغانستان و جهان

قلبِ قلب آسيا ضعيف مي‌تپد(گزارش تحليلي از دايكندي)

 

اعلام نتايج كانكور 1391 افغانستان

 
 

ليست نهایی کانديدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان ۱۳۸۹


صفحه اول   معارف   اخبار   مقالات   افغانستان    قانون اساسي   قانون انتخابات   قانون رسانه ها   آلبوم   مصاحبه ها  آرشيو   تماس با ما   در باره ما

Send mail to daikondi@hotmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright ©2003 - 2015 daikondi Network. ديزاين و طراحي صفحات: قربانعلي هادي

Powered by www.aryanic.com