طراحی سایت
جمعه 29 جدی 1396.
امروز
الجمعة 3 جماد أول 1439.
برابر با
Jan 19 2018.
و

فصلنامه روزگار

ورود به سایت

فصلنامه روز گار شماره 8 و 9 منتشر گردید

فهرست مطالب این شماره فصلنامه روزگار عبارت است از:

سر مقاله

تاثیرات مبانی عاشورا در بیداری اسلامی

حسین بن علی شاهباز ساقی عرش

نگرشی بر فقه امامیه و فقه حنفیه

مشروعیت حکومت با تاکید برا افغانستان

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اسلامی

آسیب شناسی دینی شبکه های تلویزیون در افغانستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید