Home

معارف اسلامي

 سايتهاي افغانستان

مجلات ‌افغانستان

سايت‌هاي حقوقي

سالن انديشه

دانشگاه‌هاي جهان

مقالات

مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

سايت خوشنويسان

اين نشريه الكترونيكي افتخار دارد كه، پذيراي مهمانان ارجمند، فرهيخته و انديشمندي باشد، كه هميشه تاريخ، دغدغه خود سازي، ديگرسازي و كشورسازي دارند؛ و در پي آن هستند كه راهكارهاي مفيد وارزشمند ارايه دهند.

اين شبكه از كليه آثار پژوهشي و هنري؛ مقالات، پايان‌نامه‌ها، داستان، لطيفه، نقاشي، خوشنويسي و... استقبال مي‌كند، لذا مراجعه‌كنندگان محترم در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند آثار خود را براي انتشار در اين شبكه به آدرس الكترونيكي شبكه بفرستند.

Englsh

General Embassies of Afghanistan

MINISTRY OFAFFAIR OF AFGHANISTAN FOREIGN

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Justice of Afghanistan

 FOREIGN AFFAIR OF AFGHANISTAN

History of Afghanistan

بيرق هاي افغانستان

Archives

Interviews

موافقتنامه بن درموردافغانستان

ليست احزاب سياسي افغانستان

در باره ما

منظر ارتباطات علمي و فرهنگي شما هستيم

hya202@yahoo.com

daikondi@hotmail.com

لينك وبلاگها وسايتها:

ماهنامه قلم

آژانس خبرى پژواك

سایت گشایش
غرجستان
عصر انديشه
فلسفه و سياست

فضاي دموكراسي
انجمن‌جوانان‌افغانستان

اخبار دایکندی
نويد فردا
حقوق و قوانين افغانستان
صبح بخير افغانستان
نگاه نو، ناظر حسين زكي
دانشجويان دايكندي
دنياي تفكر
كاتب هزاره
سايت مطبوعات افغانستان
سايت آرمان
مطالعات افغانستان
 

سايت‌هاي حقوقي

 سايتهاي افغانستان

دانشگاه‌هاي جهان

اين شبكه از همه آثار و مطالب مفيد، جالب و خواندني مراجعه كننگان عزيز استقبال مي كند. اداره شبكه

 

جغرافياي بشري کشورجمهوري اسلامي افغانستان

                                قسمت اول

اشاره:

شبکه افغانستان قلب آسيا ازدير باز سعي داشت مطالبي پيرامون افغانستان  تهيه ديده به دست نشر بسپارد. اما هر چه تلاش كرديم نتوانستيم اين كار را در اندك زمان انجام دهيم و نيز كدام تحقيقيات جديد هم در اين زمينه وجود نداشت و از سويي هم لازم است تا در حدتوان به معرفي جغرافياي بشري افغانستان بپردازيم لذا به ناچار باب استفاده را از منابع مختلف  باز كرديم . اين مجموعه را آورديم، البته بعضي ازآمارها تخميني هستند كه شما در علم احصائيه مي بينيد.

قابل ياد  آوري است كه ولسوالي سرپل در زمان حكومت كمونيستي به ولايت تبديل شده و ولسوالي هاي پنجشير و دايكندي در دوره حكومت انتقالي اسلامي عنوان ولايت را احراز نمودند:

كشور جمهوري اسلامي افغانستان در نصف كره شمالي تقريبا بر اعظم آسيا موقعيت دارد و از لحاظ عرض و طول جغرافيايي اين مملكت بين 29 درجه 22 دقيقه و 53 ثانيه و 38 درجه 29 دقيقه و 27 ثانيه عرض البلد شمالي و 60 درجه 28 دقيقه و 41 ثانيه و 74 درجه 51 دقيقه و 47 ثانيه طول البلد شرقي واقع است.

مساحت اين كشور را قرار نشرات ملل متحد 647497 كيلو متر مربع و يا 153000 ميل مربع وقرار راپور 1975 ملل متحد 675500 كيلو متر مربع وبا 250000 ميل مربع .

و قرار احصائيه اداره مركز احصائيه كه مساحت ولايات 27 گانه را ارائه نموده اند مساحت مجموعي افغانستان را 256/640 كيلو متر مربع نشان داده اند .

قرار همين منبع احصائيه نقوس افغانستان در سال 1355 به 17250000 نفر تخمين گرديده است كه بدين ترتيب تمركز نقوس در هر كيلو متر مربع به 7/27 نفر بالغ مي گردد.

بزرگترين ولايات افغانستان از لحاظ وسعت هيلمند با داشتن 62336 كيلو متر مربع درجه يك فراه با داشتن 59146 كيلو متر مربع درجه دوم كندهار با داشتن 49368 كيلو متر مربع درجه سوم نيمروز با داشتن 41724 كيلو متر مربع  درجه چهارم بدخشان با داشتن 40886 كيلو متر مربع درجه پنجم بوده و خوردترين ولايت افغانستان از لحاظ مساحت ولايت لوگربوده و 4409 كيلو متر مربع مساحت دارد .

ولايات افغانستان كه از لحاظ نفوس به ترتبيب حايز اهميت بوده و در راس جدول قرار دارند عبارت اند از ولايت كابل 1462000 ولايت پروان 1152000 ولايت ننگرهار 1151000 ولايت غزني 1010000 و ولايت پكتيا 9080001  تمركز نفوس در ولايات افغانستان از 210 نفر تا 2 نفر در هر كيلو متر مربع مي رسد كه اولي آن ولايت كابل و آخرين آن ولايت نيمروز قرار دارد.

طول اعظمي افغانستان از نقطه شرقي الي نقطه غربي يعني از دره يولي الي ذوالفقار 1200 كيلو متر وعرض آن از نقطه شمالي الي نقطه جنوبي كه از خم آب الي كوه هاي چگالي را در بر مي گيرد به 912 كيلو متر بالغ مي گردد.

كشور جمهوري افغانستان از طرف شمال متصل است به جمهوريت هاي تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان اتحاد جماهير شوروي  از طرف غرب به كشور ايران از طرف شرق وجنوب به پشتو نستان و بلوچستان از طرف شمال شرق به ولايت سكيا نك چين محدود مي گردد.

سر حدات افغانستان:

خط پامير:

خط سر حدي ايكه از دره پولي الي جهيل ويكتوريا (زوركول) امتداد يافته و در سال 1895 تثبيت گرديد به نام خط سر حدي پامير ياد مي گردد.

خط امير شير عليخان:

خط سر حدي شمال افغانستان كه از جهيل ويكتوريا( زور كول) درياي آمو تا خم آب مي رسد به نام خط سر حدي امير شير علي خان مسمي است. اين خط سر حدي 1800 كيلو متر طول داشته ، در سال 1873 توسط نمايندگان روسيه، انگلستان وافغانستان به صورت يك كميسيون مشترك تثبيت گرديد.

خط ريجوي:

خط سر حدي شمال غربي كه از خم آب الي دره ذوالفقار به شكل يك خم قوس امتداد يافته به نام خط ريجوي ياد شده و در سال 1884 تثبيت گرديد.

خط فخري:

خط سر حدي افغانستان كه از دره ذوالفقار تا كوه سياه امتداد مي يابد در سال 1935 تثبيت شده و به نام خط فخري مسمي است .

خط مكمهن:

در سال 1902 خط سر حدي جنوب غربي افغانستان كه از كوه سياه تا كوه ملك سياه امتداد مي يابد تثبيت شده و به نام خط مكمهن يا مكمهان ياد مي گردد 90 ميل طول.

خط ديورند:

خط سر حدي شرقي و جنوبي افغانستان كه از كوه ملك سياه تا جنوب شرق كوتل

واخجير امتداد مي يابد در سال 1893 به طور يك جا نبه تثبيت گرديد.

خط شمال شرقي:

اين خط سر حدي كه از دره يولي الي كوتل كليك (جنوب شرق كوتل واخجير) امتداد دارد به نام مرز  شمال شرقي ياد شده كه در سال 1964 به صورت فني با نصب پيلرها علامه گذاري و تثبيت گرديد.

سر حدات فعلي افغانستان كه روي نقشه هاي امروزي ترسيم شده است كمتر از يك قرن از تثبيت آن ها نمي گذرد. در تثبيت سر حدات نقش مستقيم همسايه ها ازطرف غرب ايران از طرف شمال روسيه تزاري واز طرف جنوب و شرق هند با حكميت ممالك مقتدر مانند انگلستان و روسيه تزاري دخيل بود . اين دخالت ها كه روي اغراض صورت مي گرفت در تثبيت سر حدات پرابلم هاي سياسي را بين دو دولت همسايه به وجود آورد.

با در نظر داشت موضوعات سياسي در نيمه دوم قرن نوزده ، افغانستان به تدريج به شكل وچوكات سياسي كه فعلا در نقشه سياسي آسياي مركزي مشاهده مي شود مبدل گشت.

تشكيلات اداري افغانستان:

مساحت فعلي كشور بنا بر وسعت و با در نظر داشت يك سلسله اصلا حات در شئون مختلف حيات اجتماعي واقتصادي مردم افغانستان از جانب ساز مان هاي دولتي در بخش نظامي اداري كشور جهت تنظيم بهتر امور عامه و دولتي و رفع مشكلات از نظر بعد مساله براي حل وفصل موضوعات مختلف و نيز در قسمت تطبيق پلان هاي نافع اجتماعي، اقتصادي و غيره اصلاحات، حكومت هاي مختلف لازم ديد تا طبق همين مامول افغانستان را به نقاط مختلف اداري تقسيم كنند تا جايي كه از تاريخ بر مي آيد تشكيلات اداري افغانستان به صورت تنظيم يافته تر ابتدا در زمان امير عبد الرحمن خان صورت گرفت و بعدا نظر به نياز دولت تغيرات مهم در آن رونما گرديد تا اين كه امروز به شكل دقيق تري اين تقسيمات اداري عملي گرديد. در اين جا به صورت اختصار تقسيمات اداري افغانستان از زمان امير عبدالرحمن تا امروز شرح مي گردد.

تقسيمات اداري افغانستان از زمان امير عبدالرحمن خان به شش ولايت ذيل چنين بوده است.

 

1-             ولايت تركستان افغاني

2-             ولايت بدخشان توام با واخان

3-             ولايت هرات

4-             ولايت قندهار

5-             ولايت فراه

6-             ولايت كابل

كابل به حيث پايتخت و ساير ولايات توسط نايپ الحكومه كه از طرف خود امير انتخاب مي گرديد اداره مي شدند. ولايات به نوبه خود به نواحي خورد و بزرگ تقسيم مي گردند.

در زمان اعليحضرت امان الله خان تعديلات در تقسيمات ملكيه افغانستان به عمل آمد.

چنان چه در نظام نامه تقسيمات ملكيه افغانستان سال 1302 چنين شرح گرديده است.

افغانستان در سال 1299 به پنج ولايت و چهار حكومت اعلي به ترتيب ذيل تقسيم شده بود.

1-             ولايت كابل

2-             ولايت قندهار

3-             ولايت هرات

4-             ولايت تركستان

5-             ولايت قطغن و بدخشان

1-             حكومت اعلي سمت مشرقي

2-             حكومت اعلي سمت جنوبي

3-             حكومت اعلي فراه

4-             حكومت اعلي ميمنه

ولايات تحت اداره نايب الحكومه ها و حكومات اعلي توسط حاكم اعلي و نايب الحكومه كابل كه به نام والي گفته مي شد اداره مي شدند.

ولايات و حكومت هاي اعلي به نوبه خود به تقسيمات اداري كوچك مانند حكومت هاي كلان وحكومتي ها و علاقه داري منفسم مي گرديدند و از لحاظ اداره حكومات كلان، حكومتي ها را و حكومتي ها علاقه داري ها را تحت اداره داشتند.

علاقه داري هايي كه از جمله واحدهاي كوچك اداري محسوب مي شدند از قريه هاي متعدد متشكل بودند.

 امور اداري علاقه توسط علاقه دار و امور اداري قريه ها توسط يك يا دو نفر قريه دار اجرا مي گرديد. حكومتي ها به سه درجه انقسام يافته بودند: اول، دوم و سوم وعلاقه داري ها به درجه اول و دوم تقسيم مي شدند.

در زمان اعليحضرت محمد نادر خان در تقسيمات ملكيه ولايات افغانستان نيز تغيرات به شرح ذيل به عمل آمد .

1-             ولايت كابل

2-              ولايت قندهار

3-             ولايت هرات

4-             ولايت مزار شريف

5-             ولايت قطغن و بدخشان

1-             حكومت اعلي سمت مشرقي

2-             حكومت اعلي سمت جنوبي

3-             حكومت اعلي فراه و چخانسور

4-             حكومت اعلي ميمنه و حكومت مستقل ارگو ن

 آمر ولايت كابل به نام والي و ساير ولايات به عنوان نايب الحكو مه و حكومت هاي اعلي به نام حاكم اعلي خطاب مي شدند و در عين زمان مانند سابق اين  تقسيمات اداري به تقسيمات اداري كوچك تر يعني دوازده حكومت كلان و 120 حكومت ثالثه و 163  علاقه داري تقسيم مي گرديد .

به تعقيب يك سلسله اصلاحات كه در امور مختلفه افغانستان از جانب سازمان دولتي روي دست گرفته شد در سال 1343 تشكيلات اداري جديد تدوين و تشكيلات سابقه ملغي قرار داده شد. در ابتدا يعني در سال 1343 افغانستان به 29 ولايت و يك سال بعد از آن به 28 ولايت تقسيم گرديد. اما از زمان نظام خجسته جمهوري يعني سال 1352 به  اين طرف افغانستان به 27 ولايت تقسيم گرديده است كه به اين اساس در افغانستان به صورت فعلي 325 واحد اداري وجود دارد كه شامل 27 ولايت 5 لوي ولسوالي 175 ولسوالي و 118 علاقه داري مي باشند.

جدول زير 27 ولايت افغانستان را با مراكز اداري آن ها و تعداد لوي ولسوالي  و علاقه داري نشان مي دهد

ولايات منحيث يك واحد اداري بزرگ بنا بر اصطلاح جغرافيه يك حوزه رسمي را تشكيل داده كه از همين حوزه رسمي روابط بين واحد هاي خورد تر جهت انسجام امور اداري و غيره تنظيم مي شود.

نظام اداري ولايات به درجه هاي يك دو و سه  تصنيف شده وهم چنان ولسوالي ها به درجه هاي يك- دو سه و چهار تقسيم بندي گرديده اند كه درجه بندي تا اندازه زياد

بر اساس تعداد نفوس و ساحه جغرافيايي و لسوالي ها صورت گرفته است وهم اداره قبيله هاي كوچي بر علاقه داري ها و ولسوالي ها و لوي ولسوالي ها مربوط مي باشد.

واحد هاي اداري افغانستان چهار نوع تقسيم شده اند.

اسم ولايت

مساحت به كيلو متر مربع

مركز ولايت

مساحت به كيلو متر مربع

تعداد لوي ولسوالي

تعداد ولسوالي

تعداد علاقداري

ولايت كابل

4720

كابل

120

000

8

4

ولايت پروان

11367

چاريكار

189

1

8

8

0ولايت وردك ميدان

9699

ميدان شهر

351

000

4

4

ولايت لوگر

4409

پل علم

1056

000

3

2

ولايت غزني

32797

غزني

328

1

10

12

ولايت پكتيا

17772

گرديز

630

2

11

21

ولايت ننگرهار

1048

جلال آباد

20

1

10

10

ولايت لغمان

6733

مسترلام

534

000

4

1

ولايت بدخشان

40886

فيض‌آباد

3104

000

5

7

ولايت تخار

11320

تالقان

1493

000

6

5

ولايت بغلان

17168

بغلان صنعتي

1598

000

5

4

ولايت كندز

2927

كندز

201

000

6

1

ولايت سمنگان

16639

ايبك

3137

000

5

2

ولايت بلخ

11282

مزار شريف

48

000

5

3

ولايت جوزجان

26227

شبرغان

3700

000

3

6

ولايت فارياب

21326

ميمنه

31

000

7

5

ولايت بادغيس

21678

قلغه نو

3770

000

5

1

ولايت هرات

38799

هرات

44

000

7

1

ولايت فراه

59146

فراه

3535

000

4

2

ولايت نيمروز

41724

زرنج

1041

000

11

1

ولايت هيلمند

62336

لشكر گاه

2022

000

8

4

ولايت كندهار

49368

كندهار

39

000

3

4

ولايت زابل

17071

قلات

1669

000

8

2

ولايت ارزگان

28929

ترينكوت

1617

000

11

000

ولايت غور

38757

چغچران

11764

000

5

1

ولايت باميان

17547

باميان

1178

000

8

2

ولايت كنر

1578

اسعد  اباد

480

000

7

4

1-             مركز ولايت:

مركز ولايت شهر عمده ولايت (شاروالي) با يك تعداد قريه هاي جوار آن احتوا مي كند معهذا ساحه بعضي از مراكز ولايات مانند كابل، كندهار، هرات، مزار شريف، جلال آباد و ميمنه در واقع محدود به حدود شاروالي شهر مي باشد وضمنا مراكز ولايت مقام اداري ولايت است كه فعاليت هاي تمام واحد هاي كوچك اداري، لوي ولسوالي، ولسوالي و علاقه داري از آن جا نظارت مي شود .

2-             لوي ولسوالي :

لوي ولسوالي ها نيز مانند مراكز ولايات داراي يك مركز اداري و بعضي قراء ماحول آن مي باشد كه مستقيما زير اداره اين مركز قرار دارند . لوي ولسوالي ها مانند مراكز  ولايات از نقطه نظر سلسله مراتب اداري واحد هاي كوچك اداري خويش را نظارت مي كنند. تعداد لوي ولسوالي ها به 5 بالغ مي گردند كه عبارتند از:   لوي ولسوالي كاپيسا (محمود راقي) مربوط ولايت پروان- لوي ولسوالي كتواز (زرغون شهر) مربوط ولايت غزني- لوي ولسوالي شينوار( غني خيل) مربوط ولايت ننگرهار لوي ولسوالي ارگون ولوي ولسوالي خوست مربوط ولايت پكتيا .

3-            ولسوالي ها:

ولسوالي ها اساس تقسيمات واحد هاي اداري افغانستان محسوب مي شوند. هر ولسوالي داراي يك مركز اداري و قريه هاي اطراف آن مي باشد. ولسوال كه در راس يك ولسوالي قرار دارد نزد والي و يا لوي ولسوال مر بوط مسئوليت دارد.

نظر به تشكيلات فعلي در حدود 175 ولسوالي در سر تا سر مملكت وجود دارند.

4-            علاقه داري:

علاقه داري ها نيز شامل يك مركز اداري وقراء مربوط مي باشد. علاقه دار در برابر ولسوال، لوي ولسوال و يا والي مربوط خويش مسئوليت دارد. فعلا 118 علاقه داري در سر تا سر كشو روجود دارند .

در هر ولايت رئيس اداره محلي، والي ها مي باشد كه طبق مقررات مقرر مي گردد. در هر ولايت باقي نماينده هاي قوه اجرا ئيه از وزارت هاي مختلف تحت اثر والي كه نماينده بزرگ قوه اجرا ئيه مي باشد اجراي وظيفه مي كنند. والي ها نزد وزارت داخله در اجراي امور ايشان مسئوليت دارند. اراضي علاقه دار ي ها ، ولسوالي ها ولوي ولسوالي ها به قريه و دهات منفسم بوده و درهرده يك نفر ملك انتخاب مي گردد.

 

صفحه اول  

  افغانستان

  معارف اسلامي

  مقالات

  معرفي كتاب

  سايت‌هاي قرآني

  شبكهراديوهايافغانستان

  اخبار

  رسانه‌ افغانستان

  سالن انديشه

  سايتهاي افغانستان

  دانشگاه‌هاي جهان

  سايت‌هاي حقوقي

  پايان نامه‌ها

  سايت خوشنويسان

  خبر گزاري‌هاي جهان

  ورزش

  فلسفي‌،اطلاعات ‌عمومي

  سايت‌هاي سياسي

  مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

  مصاحبه ها

  شخصيت هاي افغانستان

  آرشيو

  تماس با ما

  در باره ما

  آلبوم

  قوانين كشور

ادبيات و هنر:

  داستان

  شعر

  خوشنويسي

  نقاشي

  عكسها

تالار گفتگوي آنلاين و آفلاين، كليك كنيد

  وزارت عدليه افغانستان

  آژانس باختر

  اوقات شرعي افغانستان و جهان

قلبِ قلب آسيا ضعيف مي‌تپد(گزارش تحليلي از دايكندي)

 

 


صفحه اول معارف   اخبار   مقالات   افغانستان    قانون اساسي   قانون انتخابات   قانون رسانه ها   آلبوم   مصاحبه ها  آرشيو   تماس با ما   در باره ما

Send mail to daikondi@hotmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright ©2003 - 2009 daikondi Network.ديزاين و طراحي صفحات: قربانعلي هادي

Powered by www.aryanic.com